Disclaimer EMB

De Waarden die weergegeven worden kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl dit EMB consult een deficiëntie aangeeft.

EMBTest BV doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van reguliere gezondheidszorg.

Metingen, bevindingen, onderzoeken en adviezen n.a.v. van dit EMB consult vallen onder complementaire zorg. De adviezen die worden gegeven hebben een energetische en/of holistische insteek. De hiervoor beschreven werkwijze als zodanig is grotendeels niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt zeker ook niet het reguliere bloedonderzoek. De suppletie adviezen die worden gegeven zijn vaak wel wetenschappelijk onderzoekt en onderbouwd.